Regulamin sklepu

 1. Warunki ogólne

  1. Sklep internetowy www.bluetek.pl jest prowadzony przez firmę BLUETEK Mirosław Księżyk, Cedrowa 11, 41-503 Chorzów, NIP: 634-148-35-05, REGON: 242585585, e-mail: info@bluetek.pl, tel. 698-67-67-65
  2. Adres do korespondencji jest tożsamy z adresem sklepu internetowego www.bluetek.pl.
  3. Zakup w sklepie internetowym www.bluetek.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2.  Rejestracja użytkownika

  1. W celu rejestracji w sklepie internetowym www.bluetek.pl (założenia konta klienta) należy kliknąć przycisk „Utwórz konto”, wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu kontaktowego, zaakceptować regulamin sklepu internetowego www.bluetek.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta.
  2. Rejestracja w sklepie internetowym www.bluetek.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego www.bluetek.pl, są nieodpłatne.
  3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.realand.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  4. W celu usunięcia konta klienta ze sklepu internetowego www.realand.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym www.bluetek.pl.
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego www.bluetek.pl

  1. Logowanie do sklepu internetowego www.bluetek.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto klienta (zakładka „Moje konto”).
  2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego www.bluetek.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.bluetek.pl.
 4.  Informacje o produktach

  1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego www.bluetek.pl:
  2. zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich;
  3. Nie zawierają kosztów dostawy, poza produktami oznaczonymi jako „Wysyłka Gratis”. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez klienta.
  4. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Warunki realizacji zamówień

  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.bluetek.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  2. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
   2. w celu sfinalizowania zamówienia kliknąć przycisk „przejdź do kasy” i:
    1. zalogować się do sklepu internetowego www.bluetek.pl;
    2. złożyć zamówienie zakładając jednocześnie konto;
    3. założyć zamówienie bez zakładania konta.
   3. W przypadku złożenia zamówienia z jednoczesnym założeniem konta lub złożenia zamówienia bez zakładania konta, należy wypełnić formularz z danymi klienta niezbędnymi do faktury oraz adresu dostawy
   4. Następnie klient powinien wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) oraz wybrać sposób płatności.
   5. Przed kliknięciem przycisku „złóż zamówienie” klient może podejrzeć lub edytować zamówienie.
   6. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
   7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej klienta wskazany w koncie klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez klienta wraz z numerem zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5.6.
   8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma BLUETEK zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  3. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
  4. Firma BLUETEK zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
  5. Firma BLUETEK wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
  6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, firma BLUETEK nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 6. Realizacja zamówienia

  1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
   1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia osobiście gotówką po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym;
   2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego;
   3. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym w odpowiedzi na wystawiona przez firmę BLUETEK fakturę proformę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
  2. Czas realizacji zamówień
   1. Firma BLUETEK realizuje zamówienia od klientów zgodnie z wybranymi sposobami płatności, opisanymi powyżej. Zamówienia złożone w dni robocze tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  do godziny 13 mogą zostać zrealizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
   2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
   3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
   4. Firma BLUETEK nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 7. Warunki reklamacji

  1. Firma BLUETEK jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Firma BLUETEK odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.
  2. Firma BLUETEK w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez firmę BLUETEK Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do firmy BLUETEK i opisem reklamacji.
  4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres firmy BLUETEK.
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma BLUETEK niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny firma BLUETEK zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
  6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy BLUETEK z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił firmie BLUETEK za nabycie danego produktu.
 8. Warunki gwarancji

  1. Firma BLUETEK udziela gwarancji standardowej w cenie zakupionego produktu na okres 24 miesięcy (produkty Realand) oraz 12 miesięcy (pozostałe produkty), w ramach której gwarantuje Klientowi naprawę urządzenia w ciągu 48 godzin (produkty Realand) lub 7 dni (pozostałe produkty) od momentu dostarczenia, pomoc telefoniczną oraz pomoc zdalną (przez udostępnienie pulpitu zdalnego) w godzinach 9-17.
  2. Klient ma możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji Premium po upływie 24 miesięcy, dodatkowo płatnej od każdego urządzenia na okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, dzięki której Klient przedłuża gwarancję standardową opisaną w punkcie 9.1.
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.
  4. Gwarancję Premium można przedłużyć i można z niej zrezygnować, ale musi być zachowana ciągłość, czyli np. nie można mieć 12 miesięcy Premium + przerwa + 12 miesięcy Premium, ale można mieć np. 24 miesiące standard +12 miesięcy Premium.
 9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym www.bluetek.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu bądź odebrania przesyłki). W przypadku zwrotu koszty przesyłki pokrywa klient.
  2. Zwrócony w ciągu 14 dni towar nie może nosić śladów zniszczenia.
  3. Firma Bluetek  nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 10. Zwrot należności klientom

  1. Firma Bluetek dokona zwrotu należności na podane przez Klienta konto w ciągu 7 dni.
  2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) firma Bluetek może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Dane osobowe

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Bluetek danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.bluetek.pl Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę Bluetek danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę Bluetek usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym www.bluetek.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę BLUETEK Mirosław Księżyk, Cedrowa 11, 41-503 Chorzów, NIP: 634-148-35-05, REGON: 242585585, e-mail: info@bluetek.pl, tel. 698-67-67-65.
  3. Firma Bluetek przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.bluetek.pl oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
  5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.