Ewidencja czasu pracy

System rejestracji czasu pracy składa się z dwóch podstawowych składników: rejestratora czasu pracy oraz oprogramowania które analizuje zarejestrowane dane i generuje statystyki obecności.

Realand RAMS

Czytniki REALAND są dostarczane wraz z oprogramowaniem RAMS które umożliwia:

  • Obsługa wielu czytników w wielu lokalizacjach (także zdalnie przez internet)
  • Dodawania, edycje oraz usuwanie pracowników
  • Ręczną rejestracje zdarzeń
  • Generowanie statystyk dziennych, miesięcznych, rocznych
  • Zarządzanie dostępem do pomieszczeń (dla czytników z kontrolą dostępu)

Statystyki RAMS dla RCP

Generowanie zestawień to podstawowa funkcja RAMS, program informuje między innymi o:

  • Czasy wystąpienia zdążeń (wejścia, wyjścia itp.)
  • Czas przepracowany – ilość dni, godzin i minut
  • Nadgodziny – ilość dni, godzin i minut
  • Ilość i sumaryczny czas spóźnień i wyjść przed czasem

System podaje dane w zadanym okresie, można generować statystyki dzienne, miesięczne, kwartalne lub roczne.

Zrzuty ekranowe z oprogramowania RAMS