Integracja z Enova Kadry

Ekport danych jest dostępny przez aplikacje Report, format eksportu jest zgodny z opisanym poniżej:

https://dok.enova365.pl/Topic/30942

W programie zostanie on zdefiniowany następująco:

Format: XXXNNNNNNNNMMDDhhmmOO
Wejścia: 20
Służbowe: 21
Wyjścia: 30
Służbowe: 31

gdzie:

X – ignoruj,
N – numer karty,
M – miesiąc,
D – dzień,
h – godzina,
m – minuta,
O – operacja,
R – rok.