Instalacja systemu RCP

Krok 1 – Co dostajemy w zestawie?

Proszę rozpakować zestaw, w skład którego wchodzą: urządzenie RCP, płyta montażowa i wkręty montażowe, płyta DVD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi, kabel USB, kabel zasilający urządzenie, naklejki ze zdarzeniami i autoryzacją, 10 kart/breloków.

Krok 2 – Montaż na ścianie

Zamontować płytę montażową używając śrub montażowych – mogą być 2 na krzyż. Obok miejsca instalacji można nakleić dołączoną do zestawu uproszczoną instrukcję obsługi.

Zawiesić na zatrzaskach płyty montażowej urządzenie RCP, a następnie podłączyć zasilacz do zasilania.

Rejestrator w miejscu instalacji

Krok 3 – Konfiguracja połączenia TCP/IP

Jeżeli rejestrator będzie komunikował się z oprogramowanie przez port TCP/IP należy na klawiaturze rejestratora wybrać: Menu -> Komunikacja -> Połączenia -> następnie wpisać adres IP z sieci lokalnej, zatwierdzić. Jeżeli montowane są dwa lub więcej rejestratory należy także wprowadzić numer ID każdego kolejnego urządzenia, np. przy jednym rejestratorze wprowadza się nr IP + pozostawia ID urządzenia „1”. Natomiast jeżeli będzie to siódmy rejestrator w sieci wtedy należy wprowadzić nr IP + wpisać w ID urządzenia „7”.

Konfiguracja TCP/IP

Inne dostępne metody komunikacji to:

  1. Kabel USB
  2. Eksport danych przez Pendrive
  3. Połączenie RS485 (tylko modele z kontrolą dostępu)

Następnym krokiem jest podłączenie kabla sieciowego RJ45 łączącego rejestrator z siecią LAN. Gniazdo RJ45 znajdziemy w dolnej części urządzenia:

Gniazda AC-091

Krok 4 – Dodanie pracowników

W celu dodania pracowników z autoryzacją biometryczną należy na klawiaturze rejestratora wybrać: Menu -> Osoby -> Dodaj -> następnie do każdego kolejnego pracownika rejestrator domyślnie przypisze w kolejności od 1 unikatowy numer ID pracownika, można w tej pozycji menu wybrać rolę użytkownika (pracownika) lub administratora i przejść dalej. System zaproponuje dodanie trzech metod autoryzacji – palec, hasło (kod pin) i kartę/brelok RFID. Aby je wprowadzić należy postępować zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie.

Dostępne metody autoryzacji

Uwaga – wprowadzanie pracowników jest znacznie szybsze i wygodniejsze poziomu oprogramowania, z poziomu rejestratora należy dodać tylko biometrię.

Krok 5 – Instalacja i konfiguracja oprogramowania

W celu zainstalowania programowania na komputerze należy uruchomić płytę DVD, następnie otworzyć foldery -> Oprogramowanie -> PL -> i uruchomić jako administrator plik „Setup_Rams” Podczas instalacji należy tylko wprowadzić nazwę firmy i ewentualne hasło dostępowe do programu, natomiast pozostałe okna pominąć klikając przycisk „pomiń” lub „dalej” – ich personalizacja w dalszej części.

Uwaga – program Rams należy uruchamiać zawsze jako administrator, w przeciwnym razie mogą się pojawić problemy z komunikacją USB.

Aby skonfigurować zasady naliczania czasu pracy przez oprogramowanie Rams, należy w module „Zarządzanie” wybrać pole „Konfiguracja zasad naliczania czasu pracy” i zgodnie z własnymi potrzebami skonfigurować program.

Konfiguracja RAMS

Uwaga – do prowadzenia podstawowej elektronicznej ewidencji czasu pracy nie ma potrzeby definiowania zmian.

Aby wprowadzić pracowników należy w menu głównym paragramu Rams w module „Zarządzanie pracownikami” kliknąć pole „Dodaj osobę” -> „Nowy” i wprowadzić dane pracownika.

RAMS – konfiguracja pracownika

Uwaga – program do działania wymaga podania przy pracowniku tylko unikatowego numeru Enroll ID, nazwy użytkownika i wpisania jednej z metod autoryzacji, tj. numeru karty lub hasła (kodu pin).

Aby dodać w programie urządzenie, w tym celu w module „Urządzenia” należy wybrać pole „Urządzenia” -> „Dodaj urządzenie” i w oknie „Połącz z urządzeniem” wybrać sposób komunikacji oprogramowania z urządzeniem – wprowadzić unikatowy numer ID każdego kolejnego urządzenia oraz numer IP przy komunikacji TCPIP; i kliknąć pole „szukaj”.

RAMS – konfiguracja połączenia z rejestratorem

Aby wysłać wprowadzonych pracowników z oprogramowania na rejestrator należy w module „Urządzenia” wybrać pole „Urządzenia” i kliknąć pole „Wyślij wszystkich użytkowników”. Aby pobrać zarejestrowane zdarzenia należy kliknąć pole „Pobierz logi”.

Uwaga – w momencie komunikowania się oprogramowania z rejestratorem urządzenie musi być włączone i połączone z komputerem.

RAMS – pobieranie zapisów z rejestratora

Aby wygenerować raporty należy w module „Zarządzanie” wybrać pole „Raport”, wybrać użytkowników, zakres czasowy, rodzaj raportu i kliknąć pole „Wybierz” lub „Generuj”.

RAMS – generowanie raportów

Powyższa instrukcja ma charakter skrótowy, pełną dokumentacje otrzymasz w komplecie z rejestratorem.

Instrukcja RAMS